Trực tuyến:
Lượt truy cập: 247,913
Vị trí khách sạn
Sơ đồ đường đi
KHÁCH SẠN ĐỒNG KHÁNH
ĐC: 30 – 46 – 48 Bà Triệu – Thành Phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Tel : (055) 3824481 – 3715115 * Fax: (055) 3819555
Email: [email protected]